Chuyện hiến đất ở Quang Phong

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Quang Phong là xã còn nhiều khó khăn của huyện Na Rì, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ đã hiến ruộng, vườn, chủ động dỡ nhà ở để lấy đất mở đường giao thông nông thôn…

Quang Phong là xã còn nhiều khó khăn của huyện Na Rì, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ đã hiến ruộng, vườn, chủ động dỡ nhà ở để lấy đất mở đường giao thông nông thôn…

Với suy nghĩ nếu gia đình nào cũng đòi Nhà nước hỗ trợ đền bù thì số tiền giải phóng mặt bằng tương đối lớn, con đường sẽ ngắn lại; còn nếu không phải giải phóng mặt bằng thì cùng với số tiền đó sẽ thi công được tuyến đường dài hơn. Vì vậy, ông Lường Văn Thắng, thôn Tham Không, xã Quang Phong đã cùng vợ là Lăng Thị Son bàn bạc thống nhất hiến 100m2 đất ruộng và 100m2 đất nền nhà để làm đường giao thông liên thôn Tham Không - Phiêng Quân, từ Chương trình 135 vào năm 2019.

Còn ông Lường Văn Bình, thôn Tham Không sau khi biết Nhà nước đầu tư mở tuyến đường vào thôn đã vận động vợ con hiến đất nền nhà với diện tích 200m2, 420m2 đất vườn và đất ruộng hai vụ để mở mới tuyến đường vào thôn, giúp bà con có đường đi lại, phát triển kinh tế…

Ngoài gia đình ông Thắng, ông Bình còn rất nhiều bà con thôn Tham Không đã tự nguyện hiến đất để làm đường như: Bà Bàn Thị Thạch hiến 400m2, đất soi bãi và 300m2 đất ao; Triệu Thị Phượng hiến 500m2 đất nông nghiệp 2 vụ và 200m2 đất vườn; Triệu Thị Hiên hiến 500m2 đất nông nghiệp; Hứa Thị Bách hiến 400m2 đất soi bãi; Triệu Thị Hồng hiến 300m2 đất vườn; bà Trần Thị Hằng hiến 500m2 đất lâm nghiệp…

“Là một đảng viên, bản thân tôi và gia đình luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt khi triển khai làm đường giao thông nông thôn, mình phải tuyên truyền bà con nhìn vào lợi ích lâu dài của con đường”, bà Hà Thị Thắm, thôn Nà Vả, Xã Quang Phong chia sẻ.

Năm 2022, thôn Nà Vả được đầu tư bê tông hóa đoạn từ Thôm Luổm - Phiêng Vả với tổng mức đầu tư 1,967 tỷ đồng, (trong đó Nhân dân đóng góp 521 triệu đồng, ngân sách trung ương 1,373,6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 73 triệu đồng).

Đồng chí Nông Thị Hậu, Bí thư Chi bộ thôn Nà Vả, xã Quang Phong cho biết: Toàn thôn có 61 hộ với 32 đảng viên. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bà con rất hăng hái, nhiệt tình tham gia, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông. Bởi vậy, đến nay toàn thôn đã bê tông hóa được hơn 2km đường, trong đó toàn bộ đất để mở đường đều do bà con hiến. Riêng năm 2022, toàn thôn có 13 hộ hiến đất với hơn 2.500m2.

Đồng chí Hà Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Quang Phong chia sẻ: Địa phương hiện mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Là xã còn nhiều khó khăn nhưng bà con ở đây rất tích cực ủng hộ các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là làm đường giao thông nông thôn. Trước đây khi mới triển khai, Chương trình còn gặp khó khăn trong vận động bà con hiến đất, góp ngày công. Nhưng nay bà con đã nhận thức đúng và thấy được lợi ích lâu dài của việc làm đường nên rất tích cực đóng góp. Các thôn luôn chủ động giải phóng mặt bằng, chờ nguồn vốn là triển khai và đóng góp ngày công để làm đường./.

Xem thêm