Liên hệ quảng cáo

Địa chỉ: Tòa soạn Báo Bắc Kạn, số 27, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Cán bộ phụ trách: Lưu Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Hành chính - Bạn đọc, Báo Bắc Kạn.

Số điện thoại: 02093.877.688

----------------------------------------

Xem thêm