Tháng 5 về Hoàng Phài nhớ Bác

Tháng 5 về Hoàng Phài nhớ Bác

BBK - Thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán (Ngân Sơn) là nơi lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lời dạy của Người rằng mỗi cán bộ, đảng viên đều phải cố gắng học tập để làm cách mạng, phục vụ Nhân dân tốt hơn.