Khởi nghiệp từ niềm đam mê

Khởi nghiệp từ niềm đam mê

BBK - Từ một “thú chơi”, anh Dương Xuân Việt ở thôn Bản Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đã bén duyên và biến gà rừng thành vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao.