Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

BBK - Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp; Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Các đồng chí: Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì.