Họp rút kinh nghiệm tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Họp rút kinh nghiệm tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

BBK - Chiều 10/5, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh để rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024; bàn một số nội dung phát triển sản phẩm du lịch tại TP. Bắc Kạn.