Chợ Đồn kiến nghị sớm hướng dẫn chính sách tư vấn không gian cảnh quan du lịch

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/4, Đoàn khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Kạn do bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban làm trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch tại huyện Chợ Đồn.
Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Chợ Đồn.

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Chợ Đồn.

Chợ Đồn có 01 điểm được hỗ trợ theo Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 16) là thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện các nội dung cần triển khai theo Nghị quyết 16. Hiện nay, huyện đã xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý lần 2 của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cho kế hoạch triển khai Nghị quyết số 16, đồng thời mời đơn vị tư vấn tham gia khảo sát, quy hoạch tổng thể du lịch cho xã Nam Cường để đưa các nội dung vào kế hoạch phù hợp với giai đoạn, thời gian tổ chức thực hiện. Đối với từng chính sách theo Nghị quyết 16, huyện đã tiến hành rà soát, khảo sát triển khai…

Huyện Chợ Đồn trình bày dự kiến tổng quan khu du lịch Cọn Poỏng, xã Nam Cường.

Huyện Chợ Đồn trình bày dự kiến tổng quan khu du lịch Cọn Poỏng, xã Nam Cường.

Tuy nhiên công tác khảo sát không gian, cảnh quan du lịch tại điểm du lịch Cọn Poỏng, xã Nam Cường đang trong quá trình triển khai thực hiện, còn gặp khó khăn do chưa có bản quy hoạch cụ thể, do vậy chưa có cơ sở để đầu tư các hạng mục về cơ sở vật chất. Việc lập quy hoạch chi tiết sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và lộ trình Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Khảo sát điểm check in Tài Ngào, thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường.

Khảo sát điểm check in Tài Ngào, thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường.

Huyện Chợ Đồn đề nghị UBND tỉnh sớm có hướng dẫn về chính sách tư vấn không gian cảnh quan để có cơ sở triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư và các chính sách khác tại Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND.

Khảo sát tại bãi Pác Chản, thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường.

Khảo sát tại bãi Pác Chản, thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường.

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai và tiến hành khảo sát thực tế tại thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường.

Những ý kiến của huyện đã được Đoàn khảo sát tiếp thu, trên cơ sở đó, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh sẽ có những đề xuất, kiến nghị giải pháp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong thời gian tới./.

Xem thêm