Au lèng - nét đẹp văn hoá của người Bắc Kạn

Au lèng - nét đẹp văn hoá của người Bắc Kạn

BBK -  “Au lèng” là nét đẹp văn hoá trong lao động, sản xuất đã có từ lâu, đến nay vẫn được người dân tỉnh Bắc Kạn gìn giữ và phát huy. Tập quán truyền thống này thể hiện tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.