Người phụ nữ “giữ lửa” văn hóa Tày

Người phụ nữ “giữ lửa” văn hóa Tày

BBK - Mười năm qua, chị Phùng Thị Sim, Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong (Bạch Thông) đã miệt mài truyền dạy hát Then, đàn Tính cho thế hệ trẻ của địa phương với mong ước bản sắc văn hóa dân tộc mình không bị mai một.