Tạo sức hấp dẫn cho hoạt động Đội

Tạo sức hấp dẫn cho hoạt động Đội

BBK - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn thời gian qua đã có nhiều đổi mới, phù hợp với xu thế phát triển, tạo được sức hấp dẫn đối với thiếu niên, nhi đồng.