Giải Bóng chuyền hơi CNVCLĐ thành phố Bắc Kạn 2024

Giải Bóng chuyền hơi CNVCLĐ thành phố Bắc Kạn 2024

BBK - Trong các ngày 18, 19/05, LĐLĐ TP. Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công nhân, viên chức, lao động chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Công nhân 2024.