Thả bò, nuôi dê trên đỉnh núi Ngàm He

Thả bò, nuôi dê trên đỉnh núi Ngàm He

BBK -  Hơn 10 năm nay, ông Triệu Xào Hoà ở thôn Nà Vài, xã Quảng Khê (Ba Bể) vẫn cần mẫn lùa đàn bò và dê lên đỉnh núi Ngàm He chăn thả. Không phụ công người chăn nuôi, đàn gia súc phát triển tốt qua từng năm, mang lại thu nhập khá cho gia đình.