Triển khai công tác Tuyên giáo quý II năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 04/4, tại huyện Ba Bể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Văn Quảng và Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể đồng chủ trì.

Chủ trì hội nghị.
Chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm 2024, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy và trực tiếp ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả.

Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; trực tiếp ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các lĩnh vực tuyên giáo, nhất là công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo quý I còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo có lúc, có việc chưa kịp thời. Việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nơi, có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên có nơi chưa thực sự đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Pác Nặm phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Pác Nặm phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận và thống nhất đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2024, trong đó một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng đa dạng hình thức. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; Kế hoạch số 229-KH/TU của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác đối ngoại, chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, những tấm gương “Người tốt, việc tốt”.
Định hướng các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, phản ánh kịp thời các hoạt động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ, đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”…

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo quý I năm 2024. Đồng chí đề nghị các cơ quan tư tưởng - văn hóa, khoa giáo; ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm; nhiệm vụ do cấp ủy yêu cầu để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương; tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng… với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 05/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025. Chủ động theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiến nghị với chính quyền giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; không để xảy ra điểm phức tạp, nhạy cảm về công tác tư tưởng ở cơ sở. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế số 43-QC/TU ngày 19/01/2024 của Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở các cấp; chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, gương điển hình trong lĩnh vực tuyên giáo.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho Giám đốc Hợp tác xã Cá hồi -Cá tầm Đặng Hành Dũng.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho Giám đốc Hợp tác xã Cá hồi -Cá tầm Đặng Hành Dũng.

Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu tham quan mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất tại Hợp tác xã cá hồi - cá tầm tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương (Ba Bể)./.

Xem thêm