"Rộng cửa" mời nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp

"Rộng cửa" mời nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp

BBK - Sau một thời gian thi công mặt bằng, đến nay Cụm công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì và Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn đã được chủ đầu tư thông tin, mời gọi nhà đầu tư thứ cấp đến triển khai dự án.