Đoàn ĐBQH giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng tại Sở Công thương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 13/3, Đoàn ĐBQH giám sát Chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 tại Sở Công thương. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc giám sát.

Báo cáo tại buổi làm việc thể hiện, giai đoạn 2016-2021 hệ thống chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng được UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến đến các cấp, các ngành, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn nêu các nội dung yêu cầu của cuộc giám sát tại Sở Công thương.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn nêu các nội dung yêu cầu của cuộc giám sát tại Sở Công thương.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển năng lượng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Mặc dù chính sách, pháp luật về năng lượng được ban hành, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thực tế; một số chính sách đầu tư lĩnh vực năng lượng chậm được ban hành hoặc đã ban hành nhưng chưa thật sự thông thoáng để thu hút nguồn lực của xã hội.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát cùng trao đổi với Sở Công thương về các vấn đề như: Thu hút đầu tư về phát triển năng lượng thuỷ điện, năng lượng gió, mặt trời, an toàn hành lang lưới điện, công tác sử dụng đất làm thuỷ điện, trồng rừng thay thế và trách nhiệm của chủ đầu tư, việc đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các công trình thuỷ điện…

Sở đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng lượng (năng lượng tái tạo) phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế, có xét đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia liên quan đến việc tái chế, sử dụng chất thải từ quá trình sản xuất năng lượng. Cần đầu tư đồng bộ giữa việc phát triển hạ tầng năng lượng với truyền tải điện.

Sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về các trạm sạc xe điện phù hợp với thực tế phát triển hiện nay. Bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân đề nghị: Sở Công thương cần bổ sung đánh giá đầy đủ về hiệu quả, tính kịp thời của cơ chế chính sách trong cả giai đoạn, những kiến nghị của ngành cần cụ thể, nêu bật tính cấp thiết. Nâng cao vai trò của quản lý nhà nước trong việc thực hiện các dự án thuỷ điện bảo đảm tốt sự phát triển năng lượng và đời sống người dân./.

Xem thêm