Khẩn trương đào tạo 50.000 kỹ sư công nghiệp bán dẫn

Khẩn trương đào tạo 50.000 kỹ sư công nghiệp bán dẫn

BBK- Nhận thức được vai trò quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ bán dẫn đến năm 2030. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của các bên liên quan.