Lũng Noong từng bước giảm nghèo

Lũng Noong từng bước giảm nghèo

BBK - Lũng Noong là thôn khó khăn của xã Nam Cường (Chợ Đồn), nơi có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đến nay nơi này đã có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, mô hình trồng trọt nông nghiệp, chăn nuôi có quy mô hơn, tỷ lệ hộ nghèo đang giảm dần.