Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong quân đội

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong quân đội

BBK - “Công tác tuyên truyền miệng góp phần quan trọng để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng giúp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức”- đó là khẳng định của đại tá Lã Văn Hào, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.