Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Xuân Dương

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại xã Xuân Dương

BBK - Tại xã Xuân Dương (Na Rì), Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 100 đại biểu là trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.