Kiểm tra công vụ đột xuất tại huyện Na Rì

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Đoàn kiểm tra công vụ do đồng chí Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương và giải quyết thủ tục hành chính đối với Văn phòng HĐND – UBND huyện Na Rì và một số phòng chuyên môn liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử.
Công bố kết luận kiểm tra.Công bố kết luận kiểm tra.

Theo Báo cáo số 278/BC-STTTT ngày 16/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 11/2022 và thông tin của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh, UBND huyện Na Rì có 19 thủ tục hành chính đã quá hạn xử lý, trong đó 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính – kế hoạch; 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; 13 thủ tục hành chính đang xử lý quá hạn.

Qua kiểm tra cho thấy, các thủ tục hành chính trên đã được xử lý trên bản giấy đúng hạn; trên phần mềm điện tử dùng chung quá hạn. Cụ thể: 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch – tài chính xử lý chậm do chuyên viên phụ trách xử lý chậm. Trong 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, có 13 thủ tục xử lý chậm do chuyên viên phụ trách xử lý chậm; 05 thủ tục do lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý chậm. Tại thời điểm kiểm tra còn có một số công chức chưa tự giác đeo thẻ.

Đoàn kiểm tra tại phòng giao dịch một cửa huyện Na RìĐoàn kiểm tra tại phòng giao dịch một cửa huyện Na Rì

Tại buổi kiểm tra, UBND huyện Na Rì kiến nghị: Thời gian chi trả chế độ đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội quy định một số lĩnh vực như hiện nay ngắn. Ví dụ như chế độ mai táng phí quy định thời gian giải quyết 03 ngày, tính cả ngày nghỉ. Nếu người dân nộp hồ sơ vào thứ Sáu, huyện khó xử lý đúng hạn. Vì vậy, đề nghị tăng thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính này lên từ 5 đến 7 ngày. Hiện nay, việc xử lý thủ tục hành chính trên 02 phần mềm, nên có những bất cập trong xử lý hồ sơ. Vì vậy đề nghị tỉnh có giải pháp tích hợp xử lý thủ tục hành chính trên 01 phần mềm liên thông.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở UBND huyện Na Rì khắc phục hạn chế nêu trên./.

Xem thêm