Mùa xuân gieo trồng

Mùa xuân gieo trồng

BBK - Khi những công sở mở cửa trở lại, học sinh, sinh viên trở lại trường, nông dân xuống đồng, công nhân vào nhà máy, ta biết một mùa xuân gieo trồng chính thức bắt đầu.