Hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp những mảnh đời khó khăn

Hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp những mảnh đời khó khăn

BBK - Các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Tết vì người nghèo”, “Hiến máu nhân đạo”... đang ngày càng nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Ba Bể. Qua đó góp phần giúp nhiều hộ nghèo, hộ kém may mắn vươn lên ổn định cuộc sống.