Phát triển đảng viên ở Na Rì:

Bài 1: Kinh nghiệm bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đảng viên tại huyện Na Rì luôn được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng.

Năm 2022, toàn huyện Na Rì kết nạp được 109 đảng viên mới, trong số đó có 01 đồng chí đã 59 tuổi, là ông Lý Xuân Quốc ở tổ nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc (Na Rì). Được biết trước đây ông Quốc đi bộ đội, sau xuất ngũ trở về địa phương. Hiện ông đang kinh doanh dịch vụ ăn uống và tham gia làm công tác bảo vệ tổ dân phố.

Đồng chí Sái Thị Bình, Bí thư Chi bộ tổ nhân dân Giả Dìa cho biết: Chi bộ đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, phát hiện quần chúng ưu tú. Thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động của tổ chức hội, đoàn thể, Chi bộ tìm được những quần chúng chất lượng, ưu tú, có ý chí phấn đấu để bồi dưỡng, kết nạp.

Đảng bộ thị trấn Yến Lạc có hơn 600 đảng viên, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 kết nạp mới 60 đảng viên, hằng năm kết nạp 12 đảng viên. Tuy nhiên, năm 2021 toàn Đảng bộ mới kết nạp được 04/12 đảng viên. Trước tình hình đó, đầu năm 2022 Đảng bộ thị trấn đã đưa ra nhiều giải pháp để kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Sái Thị Bình, Bí thư Chi bộ Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về công tác phát triển đảng viên tại chi bộ.

Đồng chí Sái Thị Bình, Bí thư Chi bộ Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về công tác phát triển đảng viên tại chi bộ.

Theo đồng chí Lý Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yến Lạc: Rút kinh nghiệm từ năm 2021, Đảng ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt để các hội, đoàn thể nhận thức rõ trách nhiệm đối với công tác phát triển đảng viên. Giao chỉ tiêu cụ thể, yêu cầu các chi bộ xây dựng và tìm nguồn là các hội viên, đoàn viên để bồi dưỡng, phân công đảng viên trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ quần chúng, hội viên để phấn đấu vào Đảng.

Nhận thức rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Đồng chí Nông Văn Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Rì cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy làm tốt việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kết nạp đảng viên. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn với kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong kiểm điểm, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Na Rì phấn đấu kết nạp 400 đảng viên trở lên, mỗi năm kết nạp từ 80 đảng viên trở lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 298 đảng viên, đạt 74,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, đa số đảng viên có trình độ từ trung học phổ thông trở lên, tỷ lệ đảng viên được đào tạo về chuyên môn ngày càng tăng./. (còn nữa)

Xem thêm