KỶ NIỆM 76 NĂM BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2024):

Bắc Kạn: Khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Khắc ghi lời Bác Hồ kêu gọi: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, các phong trào thi đua đã được đông đảo cán bộ và Nhân dân Bắc Kạn tham gia, hưởng ứng tạo sự lan tỏa rộng khắp.

z5517724095276_f00dc4d73fe0b99b7eb5bb47d1feda07.jpg
Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023.

Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang từng bước được đổi mới, triển khai hiệu quả. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp, ngành, địa phương khen thưởng, tôn vinh, nhiều mô hình hay được nhân rộng lan tỏa trong đời sống xã hội. Điển hình như: các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”…

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai, phát động các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng địa phương theo tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2024: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Đến nay các phong trào thi đua, yêu nước đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh, nổi bật là một số phong trào như: Phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực trong việc thay đổi diện mạo nông thôn cũng như nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân ở vùng nông thôn. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, 70 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

NIK_9884.JPG
Xã Bằng Lãng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, cùng với việc xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo... qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo ở các cấp, động viên các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Kạn triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phong trào này đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, sự đồng lòng của Nhân dân, đóng góp sức người, sức của cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

z5517712454863_c841277705ae7a17fdb0c4d35c502a01.jpg
09 đơn vị trong Khối Thi đua Nội chính ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào khởi nghiệp; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đã góp phần đưa kinh tế của tỉnh lên một bước phát triển mới.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”… tạo được sức hút mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Các phong trào thi đua về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể, dân vận khéo... cũng được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm tăng cường và đẩy mạnh.

Ông Hoàng Minh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết những định hướng về công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh vẫn chưa thật sự đồng đều, rộng khắp. Việc tổ chức phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chung chung, nặng về hình thức, thiếu giải pháp để thực hiện những chỉ tiêu cụ thể, kết quả và hiệu quả thực tiễn chưa cao. Trong quá trình thực hiện, còn thiếu kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế. Công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, việc khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng ở một số đơn vị chưa kịp thời. Kinh phí hoạt động thi đua, khen thưởng ở cấp xã, đặc biệt là những xã có nguồn thu hạn hẹp chưa đáp ứng yêu cầu...

Có thể thấy, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước ngày càng nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp Nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Xem thêm