Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 11/9, Đoàn công tác do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023 trên địa bàn huyện Na Rì.
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, sự kiện văn hóa, du lịch khi được chỉ đạo tổ chức bước đầu đã tạo ấn tượng, sự quan tâm của người dân và du khách. Công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc đã có những chuyển biến tích cực; phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn ngày càng chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền về di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch đã góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của huyện, bước đầu nhận được sự quan tâm của người dân và cơ quan quản lý.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát trao đổi về kết quả đạt được và một số hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023 trên địa bàn huyện, như: Các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn huyện xuống cấp; một số nét văn hóa, làn điệu dân ca của dân tộc thiểu số như dân tộc Dao, Mông không được lưu giữ, phục dựng trong Nhân dân có nguy cơ mai một…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đề nghị huyện Na Rì thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, để phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn huyện. Đối với những nội dung mà các thành viên trong đoàn giám sát góp ý, huyện Na Rì cần sớm hoàn thiện, để đoàn giám sát tổng hợp và hoàn thiện báo cáo của đoàn.

ĐBQH Nguyễn Thị Huế phát biểu trong buổi giám sát tại thị trấn Yến Lạc.

ĐBQH Nguyễn Thị Huế phát biểu trong buổi giám sát tại thị trấn Yến Lạc.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023 tại thị trấn Yến Lạc (Na Rì).

Việc quản lý Nhà nước về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể:

Na Rì có 01 danh lam thắng cảnh động Nàng tiên được xếp hạng cấp quốc gia, 01 di tích lịch sử Pò Kép được công nhận cấp tỉnh và được huyện quan tâm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch địa phương.

Năm 2021, huyện có 05 di tích được tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục kiểm kê di sản gồm: Di tích lịch sử nơi làm việc của xưởng quân giới đóng và làm việc từ 1947 - 1950, thôn Vằng Khít, xã Lương Thượng; di tích lịch sử Pò Pái, thôn Pò Pái, xã cư Lễ; khảo cổ Thẳm Hang là di chỉ khảo cổ thời kỳ đá mới tại thôn Nà Thác, xã Đổng Xá; danh lam thắng cảnh thác Nà Đăng, xã Sơn Thành; danh lam thắng cảnh hang Lũng Deng, xã Liêm Thủy.

Việc quản lý Nhà nước về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể:

Hiện nay, huyện Na Rì có hát then được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể; 06 di sản văn hóa phi vật thể được xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn huyện, gồm: Nghệ thuật múa khèn Mông; lễ cấp sắc của người Tày xã Quang Phong; lễ cầu năm mới và cầu mùa thôn Nà Thác, xã Đổng Xá; hát Páo Dung của người Dao; hát Sli của người Nùng xã Xuân Dương; lễ mừng thọ người Nùng.

Xem thêm