Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6:

Gia đình – nơi yêu thương và chia sẻ

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm một tập hợp các quy tắc, là kim chỉ nam giúp các gia đình duy trì sự yêu thương, sẻ chia và gắn kết. Tại tỉnh Bắc Kạn, việc triển khai Bộ tiêu chí này được đẩy mạnh, dựa trên nguyên tắc "Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ", nhằm tạo môi trường gia đình ấm áp, hạnh phúc và đoàn kết.

BT1.jpg
Huyện Bạch Thông tổ chức giao lưu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Bộ tiêu chí này được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên gia đình Việt Nam, bao gồm những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Đối với tiêu chí ứng xử chung trong gia đình, Bộ Tiêu chí đưa ra bốn yếu tố thiết yếu là: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Trong đó, nguyên tắc "Tôn trọng" là đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Nguyên tắc "Bình đẳng" là có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Nguyên tắc "Yêu thương" là có tình cảm gắn bó, quan tâm, chăm sóc nhau. Nguyên tắc "Chia sẻ" là cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Bộ Tiêu chí còn đưa ra những tiêu chí chi tiết cho mỗi mối quan hệ, như tiêu chí ứng xử của vợ, chồng đề cao sự chung thủy, nghĩa tình. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con, ông bà với cháu cần đến sự gương mẫu, yêu thương. Giữa con cháu với ông bà cần hiếu thảo, lễ phép. Giữa anh chị em cần hòa thuận, chia sẻ.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Bộ tiêu chí, huyện Bạch Thông đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức các hoạt động về văn hóa, thể thao, xây dựng những mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung về công tác gia đình trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Hiện toàn huyện có 76 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 85 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 06 địa chỉ tin cậy tại các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Lục Bình, Đôn Phong, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh; 10 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bền vững, 100% thôn, tổ đều có tổ hòa giải; tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng…

Để triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí, trong năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) tại tỉnh với 350 người tham dự; Hội thi gia đình vui khoẻ, văn minh, hạnh phúc tại huyện Chợ Đồn; Lớp tập huấn về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Chợ Mới và huyện Na Rì với 180 học viên tham gia; triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và nói chuyện chuyên đề tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn với 81 người tham dự; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 tại các tất cả các huyện, thành phố với 720 người tham dự...

Từ đầu năm 2024, đến nay, nhiều Hội nghị tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024; các hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đã được tổ chức.

Việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại Bắc Kạn vẫn còn gặp một số khó khăn và thách thức do nhận thức của một số người dân chưa đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, bà con vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; nguồn lực để thực hiện công tác này còn nhiều khó khăn cả về nhân lực, vật lực…

Để khắc phục, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác gia đình. Huy động sự tham gia và hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai Bộ tiêu chí.

Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại tỉnh Bắc Kạn đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng một xã hội ổn định và phát triển bền vững. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, tin tưởng rằng, Bộ tiêu chí sẽ ngày càng được áp dụng rộng rãi và hiệu quả, để mỗi gia đình thực sự là nơi yêu thương và chia sẻ./.

Xem thêm