Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 2,5 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
BBK - 02 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh Bắc Kạn đạt hơn 2,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 2 triệu USD, nhập khẩu đạt trên 0,6 triệu USD.
Sản xuất đũa gỗ xuất khẩu tại Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

Sản xuất đũa gỗ xuất khẩu tại Khu công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 02 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1.300 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch năm. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Đũa gỗ, gỗ dán ép, nông sản, chì chưa gia công. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên liệu hoá chất phục vụ công nghiệp chế biến gỗ, khoáng sản…/.

Xem thêm