"Chắp cánh" cho du lịch thành phố Bắc Kạn

BBK - Được thiên nhiên ban tặng cảnh quan tươi đẹp, sắc màu văn hóa đa dạng, thành phố Bắc Kạn đang đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch theo hướng bền vững, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.