Nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính tỉnh Bắc Kạn (01/8/2013 - 01/8/2023)

Xứng đáng với 8 chữ vàng “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc lập lại Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong phạm vi cả nước, Ban Bí thư ban hành Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08/4/2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Ngày 16/5/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1277-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Ngày 01/8/2013 Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động.

Qua 10 năm kiện toàn tổ chức bộ máy, đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi vào hoạt động ổn định. Thời điểm hiện nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy có 20 cán bộ, công chức; có 2 đầu mối trực thuộc Ban là Phòng theo dõi công tác Nội chính và Phòng theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng. 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 95% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên. 85% cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.


Ban đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, góp phần cùng cấp ủy các cấp hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Ngày 30/6/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn được thành lập với 15 thành viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đề xuất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 19 vụ, 29 đối tượng liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, thu hồi hơn 4,407 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thu hồi 98%.

Đối với lĩnh vực cải cách tư pháp, Ban đã có nhiều nỗ lực trong vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu trực tiếp cho Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Các nội dung tham mưu hướng đến mục tiêu nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tròn chức năng tham mưu trong các lĩnh vực được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng:

Năm 2015, được Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính và tham nhũng. Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Trong các năm 2016, 2018, 2020 Ban được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập của Ban Nội chính Tỉnh ủy, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới nảy sinh, phức tạp nhưng ngành Nội chính Đảng tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng trưởng thành và phát triển, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Qua 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, tập thể cán bộ, công chức của Ban luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với 8 chữ vàng của cán bộ ngành Nội chính Đảng “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”; giữ vững được vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, thực sự là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và phát triển quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xem thêm