04 sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn lọt Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật

04 sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn lọt Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật

<br>
 

Xem thêm