“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP

“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP

 
 
 
 

Nội dung và ảnh: Hà Thanh

Đồ họa: Đăng Bách

Xem thêm