Vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới

Vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thực hiện phong trào "Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới" các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn tập trung triển khai nhiều mô hình thiết thực. Qua đó, góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội đã triển khai các công trình, phần việc cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương và khả năng của Hội. Tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò gương mẫu, đóng góp xây dựng các công trình điện, đường, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… ở địa phương. Trong những năm qua, hội viên CCB toàn tỉnh đã ủng hộ hơn 5,7 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công lao động, hơn 179.500m2 đất để các địa phương xây dựng các công trình dân sinh.

Hội CCB tỉnh tích cực hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM.

Hội CCB tỉnh tích cực hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM.

Đại tá Hà Văn Nghiên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh: Thực hiện phong trào "Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cùng bà con Nhân dân chung tay góp sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, để góp phần cùng với địa phương sớm hoàn thành tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo, các cấp Hội đã vận động hội viên nói riêng, người dân nói chung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Hội cũng tạo điều kiện cho gia đình hội viên tiếp cận với các nguồn vốn để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Tại khắp các địa phương, có nhiều CCB hiến đất để địa phương thực hiện các công trình dân sinh, như: CCB Hoàng Văn Nhâm ở xã Xuân Dương (Na Rì) hiến 1.200m2 đất lâm nghiệp; CCB Lý Văn ở xã Trần Phú (Na Rì) hiến 1.250m2 đất lâm nghiệp; CCB Đinh Thiện Viễn ở xã Thuần Mang (Ngân Sơn) hiến 3.309m2 đất vườn đồi; CCB Triệu Văn Thắng ở xã Tân Lập (Chợ Đồn) hiến 1.000m2 đất; CCB Đàm Xuân Đông ở thị trấn Yến Lạc (Na Rì) đóng góp trên 100 triệu đồng tiền mặt...

Hội viên CCB tỉnh tích cực tham quan, học tập và phát triển các mô hình kinh tế, đem lại thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững.

Hội viên CCB tỉnh tích cực tham quan, học tập và phát triển các mô hình kinh tế, đem lại thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội đã xác định rõ nhiệm vụ, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp; tích cực tìm nguồn đầu tư, vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Bình quân mỗi năm giảm được 150 hộ nghèo và 72 hộ cận nghèo.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh phát động phong trào quyên góp ủng hộ mỗi hội viên ít nhất 10.000 đồng/năm để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho CCB nghèo. Quá trình thực hiện đến nay đã thu được trên 550 triệu đồng. Số tiền này đã hỗ trợ làm mới 14 nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CCB tỉnh trao tiền hỗ trợ xã Tân Tú (Bạch Thông) xây dựng NTM.

Hội CCB tỉnh trao tiền hỗ trợ xã Tân Tú (Bạch Thông) xây dựng NTM.

Theo Đại tá Hà Văn Nghiên, cơ quan Hội CCB tỉnh được giao giúp đỡ xã Thanh Bình (nay là xã Thanh Thịnh, Chợ Mới) và xã Tân Tú (Bạch Thông) trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Quá trình thực hiện, hằng năm mỗi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan góp 01 ngày lương ủng hộ; lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong cơ quan thường xuyên cùng với lãnh đạo của 2 xã bàn bạc, đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả, xã Thanh Thịnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Tân Tú hiện còn 01 tiêu chí, dự kiến cuối năm 2023 sẽ đạt chuẩn.

Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, đặc biệt coi trọng việc phát triển các mô hình mới và nhân rộng các điển hình trong tham gia xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững bằng những việc làm thiết thực, chung sức cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.

Xem thêm