Tản văn

Gác bếp của bà

BBK - Sớm nay khi trời còn chưa rõ mặt người, tôi đã nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Bà đang nhóm bếp. Tiếng lách tách khiến tôi nằm trong chăn ấm mà vẫn thèm hơi lửa. Tôi cũng lập cập dậy.

Tản văn Gác bếp của bà
0:00