"Chợ Tết Công đoàn năm 2023"

Bắc Kạn tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn 2023"

BBK - "Chợ Tết Công đoàn năm 2023"