Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023

BBK - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu bế mạc Hội nghị Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023.