Công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam

BBK - Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tre gỗ Việt Nam.

Xem thêm