Công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Thép Cao Bắc

BBK - Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Thép Cao Bắc.

Xem thêm