Cục thuế tỉnh Bắc Kạn:

Công khai danh sách 32 công ty, doanh nghiệp nợ thuế

BBK - Ngày 21/3/2024, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 223/TB-CTBCA về việc  công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Xem thêm