Đai biểu Hoàng Văn Hữu: Kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ khu vực miền núi phía Bắc