Điểm tin Báo Bắc Kạn điện tử

BBK - Báo Bắc Kạn điện tử tổng hợp các sự kiện diễn ra từ ngày 03 - 09/6/2024, với các thông tin chính sau đây.