Điểm tin Báo Bắc Kạn điện tử

BBK - Báo Bắc Kạn điện tử tổng hợp các sự kiện thông tin diễn ra tuần qua (từ ngày 17 đến 23/6/2024).