Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 16/02, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và các thành viên Đoàn công tác.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tham dự cuộc giám sát.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tham dự cuộc giám sát.

Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh của lãnh đạo UBND tỉnh nêu rõ: Mạng lưới trường, lớp học từng bước được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2022-2023, giảm 73 điểm trường lẻ. Số học sinh phổ thông tăng dần qua từng năm, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2022-2023 tăng 12.487 em.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo đối với triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chỉ đạo UBND huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố nhằm đảm bảo sự thống nhất, toàn diện sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện. Thông qua các hoạt động truyền thông đã kịp thời định hướng dư luận để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân hiểu, đồng thuận trong triển khai thực hiện đổi mới chương trình.

Các thành viên Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu câu hỏi với tỉnh.

Các thành viên Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu câu hỏi với tỉnh.

Chương trình bước đầu cho thấy bảo đảm tính khoa học, tính khả thi trong triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm bố trí các nguồn lực cơ bản đáp ứng điều kiện tối thiểu để triển khai thực hiện. Tuy nhiên các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình mới còn nhiều hạn chế.

Về chất lượng, nội dung sách giáo khoa giáo dục phổ thông được lựa chọn cơ bản có ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp, đảm bảo tính mở, có thể triển khai phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học hiện tại của các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Chương trình GDPT 2018 có tác dụng thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy sáng tạo, độc lập, có thể tự học, tự tìm tòi kiến thức, đồng thời có thể phát triển kỹ năng hợp tác của học sinh.

Tại cuộc giám sát các thành viên nêu ý kiến về việc bảo đảm đủ đội ngũ giáo viên; chất lượng giảng dạy; nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên; sự phù hợp của các bộ sách giáo khoa; mức độ tiếp thu của học sinh...

Phát biểu tại cuộc giám sát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với hoạt động giáo dục và đào tạo; những nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí đề nghị cần có báo cáo đánh giá chi tiết về việc thực hiện chương trình GDPT, sách giáo khoa mới tại Bắc Kạn với thông tin đầy đủ, thực tế giúp Bộ tổng hợp, đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp trong thời gian tới; tỉnh cần có chiến lược xây dựng đội ngũ giáo viên; có chế độ chính sách, trợ cấp ưu đãi cho các nhà giáo, quan tâm dành nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng trường lớp học...

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH kết luận cuộc giám sát.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH kết luận cuộc giám sát.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các ngành bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để thực hiện linh hoạt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới, phù hợp với địa phương và quy định của Bộ. Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng phải quyết tâm thực hiện. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện chương trình. Đồng chí tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ trưởng, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo để có cơ sở tiếp tục kiến nghị Trung ương điều chỉnh chính sách cho phù hợp./.

Xem thêm