Đồng chí Phương Thị Thanh chúc Tết, tặng quà tại huyện Bạch Thông