Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Chợ Đồn