Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

BBK -  Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2023 và 18 năm thành lập Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.