Đồng Thắng phục dựng lại lễ hội Lồng tồng sau hơn 70 năm gián đoạn

BBK -  Ngày 17/02 (tức 8 tháng Giêng âm lịch), trong không khí vui xuân mới Giáp Thìn 2024, xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đã tổ chức khôi phục lại lễ hội Lồng tồng sau hơn 70 năm gián đoạn.