HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành về quản lý đất công gắn với tài sản công

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 23/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc chấp hành về quản lý đất công gắn với tài sản công tại huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo của huyện Chợ Mới, từ năm 2020 đến nay việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn cơ bản không có vướng mắc và được thực hiện theo quy định.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế đất, tài sản công tại xã Thanh Thịnh (Chợ Mới).

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế đất, tài sản công tại xã Thanh Thịnh (Chợ Mới).

Tổng diện tích quy hoạch đất công hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I là 73,5ha, đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng là 62,1ha, trong đó diện tích cho thuê là 29,3ha, diện tích chưa chuyển nhượng, cho thuê là 17,7ha...Huyện có 25 tổ chức được giao đất.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Thanh Thịnh.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Thanh Thịnh.

Tại cuộc giám sát, huyện đã nêu khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý như: Việc tiếp nhận một số cơ sở nhà đất do đơn vị ngành dọc bàn giao cho địa phương không có hồ sơ dẫn tới khó xác định nguyên giá và giá trị tài sản khi cần thanh lý. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung liên quan đến quản lý đất công và tài sản công.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện và thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện và thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới)

Thay mặt Đoàn giám sát đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác quản lý đất và tài sản công của huyện Chợ Mới, đồng chí đề nghị huyện kịp thời cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, chú trọng công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ. Tăng cường công tác quản lý các diện tích đất đã thu hồi và được giao cho địa phương quản lý, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành tiến hành lập hồ sơ đầy đủ để làm căn cứ cấp giấy CNQSDĐ. Đối với các diện tích đất do tỉnh thu hồi giao cho huyện quản lý cần sử dụng đúng mục đích. Tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tổ chức, người dân tuân thủ các quy định trong lĩnh vực đất đai.

Trước đó đoàn giám sát đã làm việc và kiểm tra thực tế đất công và tài sản công gắn liền với đất tại xã Thanh Thịnh và thị trấn Đồng Tâm./.

Xem thêm