Hiệu quả các mô hình hỗ trợ sản xuất rau sạch

BBK - Hiện nay nhu cầu của người tiêu dùng về sử dụng rau sạch, rau an toàn ngày càng cao. Nắm bắt điều đó, thành phố Bắc Kạn tích cực hỗ trợ người dân các mô hình nhà lưới, ứng dụng công nghệ để sản xuất rau, quả theo hướng an toàn thực phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế.