Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hỗ trợ thành lập 06 đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp hỗ trợ thành lập 06 đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở.

Theo đó đã hỗ trợ thành lập Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở tại xã Nghiên Loan (huyện Pác Nặm) và xã Thanh Vận (huyện Chợ Mới). Từ nay đến cuối năm sẽ hỗ trợ thành lập 04 đội tại xã Lương Bằng (huyện Chợ Đồn), thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn), xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông), thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể).

Sau khi thành lập, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh đã hướng dẫn các Đội văn nghệ các nội dung như: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở, kết cấu ch­ương trình văn nghệ tuyên truyền, hướng dẫn biên tập bản tin tuyên truyền. Đồng thời được hướng dẫn cách biên tập xây dựng ch­ương trình văn nghệ tuyên truyền cơ sở bao gồm các hình thức: (Cổ động trực quan; Tuyên truyền miệng; Văn nghệ cổ động)...

Thông qua hoạt động của các Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở góp phần xây dựng, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hoá của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đư­ờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mỗi gia đình, mỗi thôn bản, góp phần xây dựng nếp sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Hoàng Hiền, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm