Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong 2 ngày (4 - 5/3), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị được kết nối đến 10.000 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của trên 700.000 cán bộ Đoàn-Hội-Đội và đoàn viên thanh niên. Tại tỉnh Bắc Kạn, hội nghị được kết nối đến điểm cầu cấp tỉnh, 89 điểm cầu cấp huyện và cơ sở với hơn 1.600 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Trong 2 ngày, các báo cáo viên của Trung ương Đoàn phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quốc 5 chuyên đề trọng tâm gồm: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang tham gia học tập Nghị quyết.

Đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang tham gia học tập Nghị quyết.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.../.

Xem thêm